Mọi chỉ tiết xin liên hệ:

NGUYỄN NAM PHONG
ĐT: 0905 96 69 64
NH TMCP Đại Chúng - PvCombank HCM
Địa chỉ: 45 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, HCM


  SƠ ĐỒ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG

NGÂN HÀNG PVCOMBANK

  HỘI SỞ NGÂN HÀNG PVCOMBANK

  • Địa chỉ: 22 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Fax:(84) 04 3942 6796/97
  • Website: http://www.pvcombank.com.vn
  • E-mail: pvb@pvcombank.com.vn
  • Swift: WBVNVNVX